آگهی و نیازمندی رایگان
آگهی و نیازمندی رایگان

توضیحات آگهی

تركيبي منحصر بفرد از عناصر آهن ، روي ، منگنز كه با مقاديري از ديگر ريز مغذي هاي ضروري گياه و آمينو اسيد غني شده است و در محلول پاشي هاي برگي مي تواند كمبودهاي عناصر مذكور را برطرف و نياز گياه را به اين عناصر تامين نمايد . اين محصول در بسته بندي 1 ليتري توليد و در بازار عرضه مي گردد .