آگهی و نیازمندی رایگان
آگهی و نیازمندی رایگان
توت خشک شده خوی

توضیحات آگهی

توت ها با دستگاه خشک شده و مثل قند هست بهداشتی شیرین
توت شیرین خوی هست و این توت ها پاک شده هستند
اگه بخواین بسته بندی میکنم