آگهی و نیازمندی رایگان
آگهی و نیازمندی رایگان

توضیحات آگهی

خریدار انواع چیس میوه شامل سیب، کیوی، توت فرنگی، پرتقال و …. هستیم.

رای فروش محصول خود جهت صادرات تماس بگیرید.