تماس بگیرید

توضیحات آگهی

ژل رویال در بسته های ده گرمی و نیز عسل از منطقه طالقان هر بسته ده گرمی ژل رویال دویست هزار تومان
پسته تازه و امسالی با ارسال به تمام نقاط ایران هر کیلو دویست پنجاه هزار تومان تمام

زغفران قاینات اعلا یک مثقال یکصد و بیست و پنج هزار تومان
الوی زرد و قرمز صادراتی آذربایجان کیلویی در بسته بندی بهداشتی هر کیلو شصت ودو هزار تومان تمام