توضیحات آگهی

سلام عرض ادب
نهال پسته مرغوب ترین درکشور ودرای ریشه های افشان وبرگه سلامت نهال پسته تحت نظرجهاد کشاورزی
ساقه درحدلوله خودکار
قدنهال ۵۰الی۶۰
یک دست طبیعی بدون هرمون سم شیمیایی
ارسال به تمام نقاط کشور