100,000 تومان
برگه زرد آلو

توضیحات آگهی

۶۰ کیلو برگه زرد آلو به صورت کلی به فروش میرسد
تو آفتاب خشک شده