تولید و تامین کود و نهاده های کشاورزی|09222792097

توضیحات آگهی

{اتحاد گستر خراسان/ایرانیان}
زیر نظر سازمان جهاد کشاورزی خ.رضوی

?تولید و توزیع کننده نهاده های کشاورزی?

⚠️فروش‌ویژه‌ و زیرقیمت‌نرخ‌مصوبه‌سازمانی⚠️

??بذر ذرت رقمهای??
?۷۰۴ دشت مغان(گلچین_ برگزیدگان)?
?۷۰۳ توسعه کشت ذرت کرمانشاه?
تنها نماینده رسمی شرق کشور

?سولو پتاس کریستاله
?اوره فسفات
?مونو آمونیوم فسفات
?نیترات کلسیم
⚪بهساز خاک(پالیزبان شرق-آزاد سازی مواد مغذی خاک_کارآمد بجای اسید هیومیک و…)
⚪انواع کود های کامل ماکرو:
20/20/20
12/12/36
10/52/10
12/6/6
7/5/3
خارجی(زیگلر آلمان-پرومیول اسپانیا-سیکو بلژیک)
و
داخلی(کیا سم)

⚪سوپر فسفات ساده گرانوله(۱۶٪)
?سولفات آمونیوم ازبک
?سولفات آمونیوم کریستاله داخلی
?دی آمونیوم فسفات رازی
?پلیت مرغی ۱۰۰ درصد

جهت ثبت سفارش و استعلام قیمت در ارتباط باشید.
✅[اتحادیه مرکزی تعاون تولید روستایی استان خ‌رضوی]

?تلفن همراه:
09222792097
☎️تلفن دفتر :
05136210500