چای فله و بسته بندی شده

توضیحات آگهی

کاملا اورگانیک هم برای مصارف پزشکی و دارویی استفاده میشود وهم خانگی باعطر ترنج بدون هیچ گونه نگه دارنده و طعم و رنگ دهنده طبع چای گرم است برعکس سایر چای ها که سرد و سودازاست
تقویت معده و برای سردرد عالیه